søndag 22. mars 2009

Media og språk

En viktig del av det å lære et språk er å forstå kulturen språket eksisterer i. Språket viser hvilken tid man lever i. Tv og media er en viktig del av dette. Dessverre vil ikke de som lærer norsk lese mange "ekte" tekster og se mye på norsk tv. Språket i media blir for vanskelig når man ikke kan språket godt nok. De blir stående utenfor en medieboble og se inn, uten å forstå hva som skjer på innsiden. Det betyr at man mister mye av dagens kultur.

Dette er en side vi som lever innenfor medieboblen glemmer. Vi på innsiden merker det først når vi selv kommer tilbake til Norge etter å ha vært ute av landet i en periode, og plutselig ikke kan være med og snakke om det alle andre snakker om. Vi har ikke sett på norsk tv og lest norske ukeblader og aviser. Det er først da man får et lite innblikk i hvordan det er å stå på utsiden av medieboblen. For oss er dette en kortvarig opplevelse. Men når språket mangler klarer man ikke å ta hull på boblen. Det er så mange små ting som kan virke kjempestore. Kanskje media og språk-delen av denne bloggen kan være med på å lage et lite kikkehull inn i medieboblen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar