lørdag 4. april 2009

Hår i suppa?


Å være et hår i suppa er et uttrykk som det er vanskelig å forstå betydningen av dersom det ikke blir brukt i en sammenheng. Uttrykket har lite å gjøre med både hår og suppe. Men hva betyr det?

Hvis noen sier at de føler seg som et hår i suppa, betyr det at de ikke føler seg velkomne. Bare tenk selv dersom du finner et hår i suppa di. Du blir nok ikke så veldig glad. Vi liker ikke å finne hår i maten vår. Det er denne følelsen av å være uønsket som følger med uttrykket å være et hår i suppa.

Eksempler på bruk av uttrykket.

1) Jeg kom inn i rommet og alle så surt på meg. Alle ble stille og jeg følte meg som et hår i suppa. Det var tydelig at ingen ville ha meg der.

2) Å vite at jeg måtte dra hjem fra festen for å lese til en prøve var et hår i suppa når vi egentlig hadde det så koselig. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde en prøve å lese til.


MERK:
Legg merke til at vi bøyer verbet å være i tid når vi bruker uttrykket å være et hår i suppa.

Han er et hår i suppa. (presens - nåtid)
Han var et hår i suppa. (preteritum - fortid)
Han har vært et hår i suppa. (perfektum - fortid)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar