søndag 25. mars 2012

Infinitiv - når skal vi bruke infinitiv med å, og når skal vi bruke infinitiv uten å?Når vi skal forklare hva infinitiv er i undervisningen sier vi ofte at det er den formen av verbet som du kan slå opp i ordboka, og/eller at det er den formen av verbet som får å foran seg. Begge disse setningene er helt riktige. Men de forklarer ikke det elevene fort oppdager … Noen ganger skal man bruke infinitiv uten å.


Vi bruker infinitiv uten å etter de modale hjelpeverbene; må, skal, bør, vil og kan.  Her er infinitiven en del av hovedverbet.  Dette gjelder også etter verbet .

 Eksempel:

Jeg må rekke bussen.

Jeg skulle rekke en tidligere buss.

Jeg får ta en tidligere buss.Å forklare når infinitiv skal ha å foran seg er litt mer komplisert. Når infinitiven får å foran seg, fungerer ikke verbet i infinitiv som verb i setningen. Den oppfører seg som regel på samme måte som et substantiv.

Jeg elsker å sykle

I eksempelet ovenfor er verbet i infinitiv objektet i setningen. (Hva elsker jeg? Svar: å sykle - Å sykle er objekt) Her har infinitiven samme funksjon som for eksempel substantivet pizza i setningen Jeg elsker pizza.


Jeg kommer til å gå snart


 I dette eksempelet kommer infintiven etter et verb som tar en styringspreposisjon. Vi beskriver ofte disse sammen setningene som "faste uttrykk". Ordene hører sammen. Disse uttrykkene som består av verb og preposisjon må læres.

Å synge er gøy

 I det neste eksempelet er infinitiven subjektet i setningen.  (Hva er? Svar: Å synge - Å synge er subjekt)

Å leve er å elske

 I dette eksempelet ser vi at et verb i infinitiv er subjekt, og et annet verb i infinitiv er predikativ. Et predikativ er et ord som beskriver enten subjektet eller objektet i setningen. Du finner predikativet på samme måte som objektet. I denne forbindelsen kan du tenke på predikativ og objekt som det samme. Jeg skal komme tilbake til forskjellen i et senere innlegg, men den er ikke viktig her.


Vi kan også se at enkelt preposisjoner som f.eks. etter og  uten kan ta en infinitiv istedenfor leddsetning.

Eksempel:

Vi gikk hjem etter å ha spist.

Vi samarbeidet uten å krangle.

Jeg håper at dette var litt forklarende. Disse reglene er kanskje ikke den typen regler der du leser regelen og forstår hvordan du skal følge den. Disse reglene er lettere å følge når du allerede har fått en forståelse av hvordan du skal bruke infinitiv. Da kan disse reglene hjelpe deg til å forstå hvorfor det er slik og forhåpentligvis hjelpe deg å se et mønster i grammatikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar