lørdag 7. april 2012

Bleieskift- en oppgave kun for kvinner?

Bildet er lånt herfra

Likestilling er et av temaene vi snakker mye om i samfunnsfagsdelen av norskopplæringen. I Norge er vi stolte av at norske  menn og kvinner er ganske likestilte og at det er få områder i samfunnet vårt som er forbeholdt ett av kjønnene. Allikevel oppstår det fra tid til annen en likestillingsdebatt i mediene. Kan likestillingen gå for langt? Når skal menn og kvinner få ulike oppgaver basert på hvilket kjønn de tilhører? Jeg opplever at debatten ofte vekkes i forbindelse med mamma- og pappapermisjon , men de siste dagene har det også blitt mye debatt rundt likestilling etter at det ble kjent at barnehageonklene har bleieskiftfritak i en privat barnehage på Jæren.

- Å dele bleieskift etter kjønn hører ikke hjemme i 2012, svarer Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Dermed er debatten i gang.


Hvordan startet debatten?

Sporvongane barnehage på Lyefjell i Time har valgt å gi sine to mannlige barnehageassistenter fritak for bleieskift. Årsaken er at pedagogisk leder, Tone Elin Grønstad, mener at mannlige barnehageassistenter er så verdifulle at om bleieskiftfritak kan føre til flere mannlige barnehageassistenter er ikke dette et stort problem. Ørstavik er uenig i denne praksisen og mener at dette forsterker stereotyper.


Hva mener du?

Standpunkt 1: Menn og kvinner er ulike fra naturens side. Å skifte bleier er noe som faller mer naturlig for kvinner enn menn, og det er helt greit at kvinner tar bleieskiftarbeidet.


Standpunkt 2: Bleieskift er en del av arbeidet ved å passe små barn. Innenfor samme yrker bør menn og kvinner ha de samme arbeidsoppgavene. Skift av møkkete bleier er ikke en egenskap ett av kjønnene passer bedre til fra naturens side og da blir dette en kunstig fordeling.


Personlig synes jeg vel at barnehagetanter og barnehageonkler får skifte like mange bleier uavhengig av kjønn. Om bleieskift er det som får menn til å velge bort yrket som barnehageassistent, er det vel kanskje like greit. Les disse artiklene og gjør deg opp en mening selv.


I mens kan du ha et humoristisk syn på oppgaven sammen med Øystein Sunde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar