tirsdag 24. april 2012

Å reise med "ta"


Veldig ofte bruker vi uttrykk med ta når vi snakker om hvordan vi flytter oss fra et sted til et annet med transportmidler som for eksempel bil, tog eller buss.  Egentlig er denne måten å uttrykke seg på veldig rar. Når vi sier at vi skal ta toget, strekker vi jo ikke ut hånden og griper toget slik vi vanligvis tenker oss betydningen av verbet å ta. Istedet går vi inn på toget og setter oss og lar det føre oss frem til reisemålet. Om noe er det jo transportmiddelet som tar oss siden vi sitter inne i det og er nødt til å følge med. Hvorfor vi snakker på denne måten har jeg ikke klart å finne et svar på, men nedenfor kan du se noen eksempler der man bruker verbet å ta i forbindelse med reise. 

Eksempel:
A: Hvordan skal du komme deg på skolen?
B: Jeg tar bussen.


Eksempel:
A: Hvordan skal du reise til Kristiansand?
B: Jeg tar toget.


Eksempel:
A: Hvordan skal du reise til sentrum?
B: Jeg tar t-banen.

Eksempel
A: Hvordan skal du komme deg til Bislet?
B: Jeg tar trikken.


Eksempel:
A: Hvordan skal du reise til Tyskland?
B: Jeg tar flyet.


Legg merke til at alle uttrykkene over har verbet tar og transportmidlet i bestemt form entall. Dette er ofte den mest vanlige formen, men det er også mulig å bruke ubestemt form uten artikkel, "Jeg tar fly". Dersom du derimot skal bruke en drosje, vil du ikke lenger bruke bestemt form. I stedet velger du ubestemt form entall med artikkel, ei drosje.

Eksempel:
A: Hvordan skal du komme deg hjem?
B: Jeg tar ei drosje.


Dette er fordi at når vi tar buss, fly, tog, trikk, t-bane så tar vi noe som allerede er bestemt å kjøre en viss strekning. Det er bare én som kjører denne strekningen. Dersom vi tar ei drosje kan vi velge mellom flere. Det er derfor nødvendig å vise at vi har flere alternativer.

Denne måten å uttrykke seg på er noe uformell og brukes oftere muntlig enn skriftlig. Allikevel så ser vi at slike reiseuttrykk forekommer i for eksempel reklame og avisartikler. Uttrykkene er så vanlige at vi sjelden tenker over det når vi bruker dem. De har blitt en del av vår dagligtale, det vil si det språket vi bruker hver dag.

Dette er en liten språklig nøtt* som vi kan gruble litt på. Vet du om flere rare ting i språket?

---
Ordforklaring:
*en nøtt betyr her noe vi lurer på som det er vanskelig å finne svar på. Uttrykket brukes trolig fordi nøtter må knekkes før de kan spises. Å knekke en nøtt er vanskelig siden skallet er veldig hardt. Siden en nøtt er vanskelig å knekke, har betydningen blitt overført til et spørsmål det er vanskelig å svare på. Uttrykket finnes på mange språk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar