fredag 27. april 2012

Tellelige og utellelige substantiverMange substantiver er navn på konkrete objekter som kan telles, dvs. at substantivene beskriver enheter.  De tilhører en gruppe substantiver som vi kaller tellelige substantiver.

Eksempel:

 • En stol
 • stol beskriver et objekt som vi kan telle om det forekommer mer enn et eksemplar av objektet.
 • To stoler

 I tillegg til denne gruppen har norsk en gruppe substantiv som kalles utellelige substantiver. Dette er substantiver som viser til noe som vanligvis ikke telles, men som anses som en form for masse.


Eksempel:

Melk - Har du kjøpt melk? 


Melk kan ikke telles siden det er en væske. For å gi oss muligheten til å telle melk plasserer vi det i et annet objekt som kan telles.


Eksempel:

 • Kan jeg få et glass melk? 
 • Har du husket å kjøpe en kartong med melk?

Hovedregelen er at substantiver i gruppen kategorinavn, dvs. substantiver som beskriver gjenstander og ting,  er tellelige, mens substantiver i gruppen stoffnavn, dvs. ord for stoff, materiale og væske, er utellelige. Til tross for denne hovedregelen ser vi at noen av stoffnavnene også kan brukes i flertallsform dersom de skal beskrive forskjellige arter eller porsjoner av massen. Noen ganger kan det også ha blitt laget objekter ut av materialet.


Eksempel:

 • Norge har funnet mye olje i Nordsjøen.
 • Hun hadde mange oljer som kunne brukes til massasje.

I det første eksempelet snakker vi om olje slik som vi vanligvis tenker på svart olje som finnes i bakken. Dette er et stoff som ikke kan deles og telles.  I det andre eksempelet snakker vi om ulike typer olje, for eksempel den typen oljer som brukes ved massasje. Siden det her er ulike typer (arter) av samme stoff.


Vi finner også eksempler der tellelige substantiver brukes som utellelige substantiver. Dette gjelder spesielt dyre - og plantenavn.


Eksempel:
 • Bruk litt sitron over salaten før du serverer.
 • Jeg har kjøpt to sitroner i dag.

Sitron er vanligvis et tellelig substantiv ettersom det viser til et objekt. Sitron er vanligvis en gul sitrusfrukt med syrlig smak. Dette er betydningen i det andre eksempelet. I det første eksempelet er sitron utellelig. Her er sitron et stoff som gir salaten smak, derfor opptrer det som et utellelig substantiv.


Husk at når du skal omtale mengde av et utellelig substantiv må man bruke mye. Mange kan bare brukes foran et tellelig substantiv.


Eksempel:

 • Du kan ta mye syltetøy på vaffelen din.
 • Du kan ta mange jordbær om du vil.
Nedenfor ser du en liste over ulike mengdesord (kvantorer) du kan bruke foran tellelige og utellelige substantiver.


Ved tellelige substantiv i flertall:
 mange (flere), noen, få, ingen og alle

Ved utellelige substantiv:

Mye (mere), noe , litt, lite og all(alt)


Eksempel:

 • Kan jeg få mer syltetøy?
 • Kan jeg få flere jordbær?

3 kommentarer:

 1. kunne du forklare kongruens mellom adjektiv og utellilege substantive i bestemt form?

  nood.mart@gmail.com

  SvarSlett
 2. utellelige, ja

  SvarSlett
 3. Hva med briller, meslinger og klær? Er det utellelige substantiver som kun kan stå i flertall?

  SvarSlett