søndag 9. desember 2012

Fordi eller derfor?Når man lærer seg et nytt språk er det ofte vanskelig å lære seg nyansene i språket. Flere ord og uttrykk betyr omtrent det samme, men brukes i forskjellige sammenhenger. Vi legger ofte  ikke merke til nyansene i språket før vi skal bruke ordene selv.  Slik er det ofte med forskjellen mellom fordi og derfor.

Eksempel 1:
 
Jeg er sulten fordi jeg ikke har spist.
Jeg har ikke spist derfor er jeg sulten.

 
Som du ser i eksempelet ovenfor, blir både fordi og derfor brukt til å forklare sammenhengen mellom årsak, dvs. grunnen til at noe skjer eller er slik det er, og resultatet.  I den første setningen får vi vi vite at jeg-personen er sulten og deretter årsaken til dette. Fordi binder resultat og årsak sammen. I den andre setningen får vi vite at jeg-personen ikke har spist og at resultatet av dette er at jeg-personen er sulten. Her kommer årsaken foran resultatet. Årsak og resultat er bundet sammen av ordet derfor.  Med andre ord velger vi å bruke fordi eller derfor avhengig av om vi forteller årsaken eller resultatet først.

 
Eksempel 2:

Resultat + fordi+ årsak
Årsak + derfor + resultat

 
Legg også merke til ordstillingen i disse to setningen. Se på eksempel 1. Etter fordi kommer et subjekt (jeg).  Når vi bruker  derfor følger et verbal (er).

 Fordi og derfor har ulike funksjoner i setningen. Fordi er en subjunksjon. Det vil si at den innleder en leddsetning. Subjunksjonen og leddsetningen er sammen et setningsledd i helsetningen. Dette betyr også at vi kan flytte disse samlet slik at subjunksjonen (fordi) og leddsetningen (årsaken) kommer først. Når leddsetningen kommer først er det viktig at du setter komma mellom leddsetningen og helsetningen.


Eksempel 3:

Fordi jeg ikke har spist, er jeg sulten. 

Legg også merke til at når subjunksjon og leddsetning plasseres først, begynner helsetningen med et verbal (er).  Plasseringen av subjekt og leddsetning bestemmer altså om det kommer et subjekt eller verbal etter leddsetninger som innledes av fordi.

 
Mens fordi er en subjunksjon, er derfor et adverb. Derfor + resultat kan ikke plasseres i begynnelsen av setningen fordi den nye setningen mister forklaringen av forbindelsen mellom årsaken og resultatet. Derfor + resultat er ikke et eget setningsledd som kan flyttes samlet.


5 kommentarer:

 1. Hei, Jeg fant din siden via Google. Denne er veldig smart hjelpemiddle. Jeg holder på å ta norskprøve 3 på skriftlig i januar. Jeg leser og øver selv for det. Jeg har et spørsmål om når/hvordan man bruker *Derfor* og *Dermed*. Tusen takk

  SvarSlett
 2. Hei! Jeg har et spørsmål, jeg og. Er det god norsk å begynne setningen med fordi (som i eksempel 3)? Har konjunksjonen "ettersom" samme mening og brukes heller når ledsetningen står først? Eller er det bare min følelse og begge to er greit? Takk.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ettersom tror jeg faktisk kan brukes i begge tilfeller : "Ettersom jeg har tent i peisen er det varmt" og "Det er varmt ettersom jeg har tent i peisen"

   Slett
 3. Bubbleblue:

  Flott at du liker siden. Skal se om ikke heg kan få skrevet litt om spørsmålet ditt. Kom gjerne med flere spørsmål og jeg forsøker å svare. :)

  Anonym:

  Det er alltid noen formuleringer som ikke er like "gode" som andre. Å begynne en setning med "fordi" er ikke vanlig, og det er som du selv antyder ikke en svært god måte å starte en setning på. Jeg kommenterer alltid dette i mine elevers tekster.

  I dette innlegget er det oppførselen til de to ordene som ble vektlagt, og setningen i eksempel 3 er grammatisk riktig, selv om det nok er mange av oss norsklærere som ønsker å kommentere setningen med en rød penn. :)

  Vanligvis vil jeg si at "ettersom" og "siden" kan brukes om hverandre, men jeg ser at fordi og "ettersom" også har samme betydning og kan erstatte hverandre i flere setninger. Den tydelige forskjellen i hverdagsbruk er at "ettersom" er mye mer formelt enn "fordi". Dette er et spørsmål jeg aldri har tenkt over før så jeg måtte undersøke litt. Slo derfor off i Norsk referansegrammatikk. Ut i fra det jeg har lest så langt, ser det ut til at "ettersom" bare kan brukes når leddsetningen inneholder kjent informasjon, mens "fordi" både kan brukes ved kjent informasjon og ny informasjon.

  Dette betyr at setningsstrukturen kan være litt annerledes i noen "fordi"-setninger enn i setninger med "ettersom". For å gå grundigere inn på dette med tydelige eksempler må jeg nok bruke litt mer plass enn det jeg har her. Håper å grave dypere i dette spørsmålet på et blogginnlegg ganske snart. :) Spennende spørsmål!

  Håper at forklaringen ga litt klarhet. :)

  SvarSlett
 4. Jeg forbereder meg til B1 og det er veldig nyttig forklaringen. Tusen takk

  SvarSlett