torsdag 18. april 2013

Første tilbakemelding på innsendt tekst!
Etter at jeg hadde begynt å rette tekstene dere sendte til meg fikk jeg plutselig en liten utfordring: "Hvordan skal jeg vise dere rettingen på en ryddig måte i et blogginnlegg?". Dette har jeg tenkt lenge på, og til slutt fant jeg ut at jeg ikke kunne tenke lenger. Jeg må bare prøve noe så dere slipper å vente så veldig lenge, og så får det bli litt bedre etter hvert som jeg får nye ideer.

I innlegget nedenfor har jeg prøvd å vise den første teksten, og hvordan jeg har rettet den. For å vise prosessen på best mulig måte har jeg først vist den originale teksten. Deretter har jeg den rettede versjonen av teksten med kommentarer, og til slutt teksten slik den ble etter at jeg har rettet den. Teksten med kommentarer kan virke litt rotete med fotnoter, men personen som sendte inn teksten har fått et Word-dokument med kommentarer også.

I denne teksten har jeg gitt en ganske fullstendig retting. Det kan av og til bli litt for mange kommentarer, men mange ønsker at alt skal kommenteres slik at de får vite hva de har problemer med. Dersom du ønsker at jeg bare skal gi deg 3 ting å jobbe videre med, kan jeg kommentere bare disse tingene også. Da blir det ofte litt lettere å jobbe med feilene og du vet nøyaktig hva du må konsentrere deg om i neste tekst.

Da håper jeg at du føler at dette er nyttig.

Opprinnelig tekst fra leser:


En person jeg beundrer
Jeg beundrer Mikao Usui. Han var skaperen av Reiki slik vi kjenner det den i dag. Dr. Usui var direktør for en skole i Kyoto i slutten av nittende århundre. En dag en av hans elever spurte ham: Tror du det Bibelen sier?. Mikao svarte at “Ja”. Tror du at Jesus helbredet? ". Dr. Usui sa "Ja", men han kunne ikke bevise. Og her begynte Mikao en reise på jakt etter svaret på det spørsmålet.
 
I buddhistiske templene hatt Mikao alltid samme svar: ”Det er skrevet men vi er ikke interessert i den fysiske kroppen”. Etter flere måneder kom Mikao i en Zen tempel nær Kyoto, som hadde den største buddhistiske biblioteket i Japan. Usui bodde i templet i 3 år og studert de tibetanske sutraene. I disse Sutraene fant Mikao noen symboler og uttrykk som kunne være formlene i den manuelle systemet for helbredelse Buddha. Etter 21 dager med meditasjon på fjellet kurayama fant han det svaret som ønsket alle disse årene. Med denne kunnskapen, reiste Mikao til Japan for å hjelpe folk og lære Reiki til andre.

 

Rettet tekst med kommentarer:

 
En person jeg beundrer[NM1] 

En person jeg beundrer

Jeg beundrer Mikao Usui. Han var skaperen av Reiki slik vi kjenner det den i dag. Dr. Usui var direktør for en skole i Kyoto i slutten av det nittende århundret. En dag spurte en av hans elever spurte ham[NM2] : [NM3] Tror du det Bibelen sier?. Mikao Usui svarte: at “Ja”. Tror du at Jesus helbredet? ", spurte eleven igjen[NM4] . Dr. Usui sa: "Ja", men han kunne ikke bevise det[NM5] . Og her begynte Mikao[NM6]  Usui en reise på jakt etter svaret på dette spørsmålet.

 

I de buddhistiske templene hatt møtte[NM7]  Mikao Usui alltid samme svar: ”Det er skrevet[NM8] , men vi er ikke interessert i den fysiske kroppen[NM9] ”. Etter flere måneder kom Mikao Usui i til[NM10]  en et Zen-tempel [NM11] nær Kyoto, som hadde  dendet[NM12]   største buddhistiske biblioteket i Japan. Usui bodde i templet i 3 år og studerte de tibetanske sutraene. I disse S sutraene fant Mikao Usui noen symboler og uttrykk som kunne være formlene i den det[NM13]  manuelle systemet for helbredelse fra Buddha. Etter 21 dager med meditasjon på fjellet kurayama Kurayama[NM14] [NM15] , fant han det svaret som [NM17]  han hadde ønsket lett etter [NM18] alle disse årene. Med denne kunnskapen, reiste Mikao Usui til Japan for å hjelpe folk, og lære Reiki til andre.

 

 [NM1]Pass på at overskriften din er litt større enn resten av teksten.

 [NM2]Flott at du har objektsform her. Han – subjektsform/ Ham - objektsform

 [NM3]Ved direkte tale kan du bruke anførselstegn “...” rundt det som blir sagt. Om du skriver hvem som svarte foran bruker du kolon “:" mellom f.eks. “Han spurte” og den direkte talen.

 [NM4]Jeg synes du får bedre flyt dersom du kommenterer at det var eleven som igjen stilte et spørsmål.

 [NM5]Her trenger du et objekt. Verbet “ å bevise “  kan ikke stå uten et objekt.

 [NM6]Ikke bruk fornavnet når du snakker om en kjent person. Det er ikke formelt nok.

 [NM7]Her forstår jeg det slik at det ikke var Dr. Usui som svarte dette, men at det var svaret han fikk. Dersom det stemmer bør du bruke et annet verb enn “å ha”. “Å ha” sier at det var Dr. Usui som uttalte svaret.

 [NM8]Du må sette komma foran konjunksjonen “men”.

 [NM9]Denne setningen er litt uklar

 [NM10]Å komme til et sted – fast uttrykk.

 [NM11]Intetkjønn – et tempel

 [NM12]Intetkjønn – et bibliotek, dvs. med bestemt artikkel – det.

 [NM13]Intetkjønn – et system

 [NM14]Egennavn må skrives med stor forbokstav.

 [NM15]Denne setningen begynner med en leddsetning så du må sette komma før du skriver helsetningen.

 [NM17]Som innleder en relativ setning.  I en relativsetning må du ha et subjekt (han) og et verbal (hadde).

 [NM18]Forslag til bytte av verb.
 
Helhetsinntrykk:
Teksten er lett å forstå. Språket er stort sett tydelig. Selv om du har noen feil i ordstilling, har teksten god flyt. Teksten inneholder noen substantiv i feil kjønn, dette gjelder spesielt intetkjønnssubstantiv som har blitt skrevet som hankjønnsord. Ellers er det noen feil i tegnsetting, det vil si bruk av kolon (:), anførselstegn (" "), komma (,) og liknende. Rettskrivningen er god. Teksten er delt inn i to avsnitt og har en naturlig og fin oppbygning. Teksten gir inntrykk av å være ferdig. Veldig bra!
 

Rettet tekst uten kommentarer:

En person jeg beundrer
Jeg beundrer Mikao Usui. Han var skaperen av Reiki slik vi kjenner den i dag. Dr. Usui var direktør for en skole i Kyoto på slutten av det nittende århundret. En dag spurte en av hans elever ham: “Tror du på det Bibelen sier?” Usui svarte: “Ja”. “Tror du at Jesus helbredet?", spurte eleven igjen. Dr. Usui sa: "Ja", men han kunne ikke bevise det. Og her begynte Usui en reise på jakt etter svaret på dette spørsmålet.
I de buddhistiske templene møtte Usui alltid samme svar: ”Det er skrevet, men vi er ikke interessert i den fysiske kroppen”. Etter flere måneder kom Usui til et Zen-tempel nær Kyoto, som hadde  det største buddhistiske biblioteket i Japan. Usui bodde i templet i 3 år og studerte de tibetanske sutraene. I disse  sutraene fant Usui noen symboler og uttrykk som kunne være formlene i det manuelle systemet for helbredelse fra Buddha. Etter 21 dager med meditasjon på fjellet Kurayama, fant han det svaret som han hadde lett etter alle disse årene. Med denne kunnskapen reiste Usui til Japan for å hjelpe folk, og lære Reiki til andre.
 
Tusen takk til alle dere som har sendt meg tekster. For dere som ikke har sendt meg en tekst enda, har dere fortsatt muligheten. Send teksten i en mail, eller som et Word-dokument vedlagt mailen til: norsksonen@gmail.com. Du finner mer informasjon om blant annet tema i dette blogginnlegget. Når det er sagt, kan jeg ikke si ja til å rette laaange tekster. Det har jeg bare ikke tid til. Jeg ønsker å gi tilbakemelding til så mange som mulig å da må jeg sette en grense. Har teksten mer enn 200 ord så blir den ikke rettet. Tekster mellom 100-150 ord blir vanligvis rettet først. :)
Lykke til videre med skrivingen! ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar