tirsdag 21. mai 2013

Norskprøver og leseforståelse

Jeg vet at det nå er mange av dere som øver til norskprøve 2 og norskprøve 3, og jeg tenkte derfor å gi dere noen tips for  å øke leseforståelsen. For mange virker tekstene forståelige, men de rekker ikke å lese alle teksten og svare på alle spørsmålene innen den tiden de har. Det betyr at du ikke er på nivået. Men dersom du kan jobbe med leseteknikker, vil du kunne øke lesehastigheten din. Mye handler om å finne en teknikk som fungerer.

 
Det finnes mange teknikker, men dette er metoden jeg anbefaler elevene mine å bruke. Målet med denne teknikken er å aktivere bakgrunnskunnskap. BaKkgrunnskunnskap er alt du vet om verden før du leser denne teksten. Din forståelse av verden er viktig for hvor fort du forstår innholdet i den nye teksten. Her er rekkefølgen.


  1. Les alle overskrifter
  2. Se på alle bilder
  3. Les alle bildetekster
  4. Les spørsmålene til teksten
  5. Les teksten
  6. Marker ting du tror passer som svar på spørsmålene med en gul markeringstusj
  7. Svar på spørsmålene

 
Ved å lese overskrifter, se på bilder og lese bildetekster får du et inntrykk av hva teksten handler om. Dette gjør det lettere for deg å forstå helheten av teksten. Dersom det er ord du ikke forstår i teksten vil det å ha tenkt litt på hva du tror teksten handler om før du begynner å lese gjøre det lettere å hoppe over disse ordene uten at det ødelegger for din forståelse av teksten.

 

Hvorfor skal du lese spørsmålene før du leser teksten?


 
Det virker ikke helt logisk at du skal lese gjennom spørsmålene før du leser teksten. Spørsmålene hører jo til teksten, så du kan jo ikke svare på spørsmålene før du har lest igjennom teksten først. Nei, det er helt riktig. Du må ha lest teksten før du kan svare på spørsmålene. Men dersom du leser spørsmålene først klargjør du hjernen til å oppfatte viktig informasjon. Når du leser spørsmålene forteller du hjernen din at dette er viktig informasjon. Dette gjør at når du leser teksten vil svar på spørsmålene feste seg i bevisstheten din. Dette gjør det lettere å finne tilbake til informasjonen når du skal begynne å svare. Mange elever liker å bruke en gul markeringspenn når de leser gjennom den første gangen for å markere nformasjon de mener er viktig. For noen er dette veldig lett, mens andre ender opp med en helt gul tekst. Du bør øve litt på dette før selve prøven.

 

3 ting du ikke bør gjøre


 

Nummer 1 


Ikke bli vant til å slå opp alle ord når du leser mens du øver til prøven. På norskprøvene kan du ikke bruke ordbok, og du må lære deg andre teknikker til å komme rundt ord du ikke forstår.  Det er ikke viktig å forstå hvert eneste ord i teksten. Det vil være vanskelige ord i teksten, og du må lære å forstå helheten i teksten selv om det er vanskelige ord. Det er mulig, men du må trene på det. Etter hvert vil du bli tryggere på magefølelsen, og du vil kunne lese fortere og forstå mer av tekstene du leser.

 

Nummer 2

 
Ikke kopier setninger fra teksten som du ikke forstår. Ofte "låner" mange hele setninger fra teksten og bruker dette som et svar på spørsmålet.  Av og til ser man at svaret står i en setning, men du viser ikke full forståelse før du klarer å plukke ut den viktige informasjonen. Dersom du gir for mye informasjon kan det fort virke som om du ikke forstår spørsmålet. Da kan svaret bli feil. Selv om det er vanskelig, bør du øve på å svare med egne ord. Det betyr at du selv lager setninger.

 

Nummer 3


 
Ikke stopp opp ved et svar som du ikke finner. Dersom du ikke klarer å finne svaret ganske fort, bør du gå videre i heftet. Du har mange tekster, og det er stor sannsynlighet for at det kommer lettere spørsmål lenger bak i heftet. Det er viktig å planlegge tiden.   Husk at hvert riktige svar gir deg ett poeng. Det betyr at det er viktig at du får svart på så mange spørsmål som mulig.
 
Dette bør du tenke gjennom mens du tar prøven:

  • Hvor lang tid har du?
  • Hvor mange tekster skal du lese?
  • Hvor mange spørsmål skal du svare på?

Utfra svarene på dette må du planlegge tiden din mest mulig.
 

Jeg håper at disse rådene var til hjelp. Lykke til med norskprøvene. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar