torsdag 19. september 2013

Morna, Jens!


Da det ble klart at den rødgrønne regjeringen (Ap + SV+ Sp) ikke klarte å danne flertallsregjering, og dermed åpnet for en borgerlig regjering, reagerte Siv Jensen (Frp) med et klart og tydelig "Morna, Jens!". Dette uttrykket har gått igjen i aviser og på tv etter valgnatten. Sjelden har en kommentar blitt gjentatt så mange ganger. Men hva betyr uttrykket?

Først og fremst betyr det "Hadet, Jens!". Morn er en kort versjon av god morgen, og brukes som hei. Morna er trolig en sammentrekning av morn da, og brukes som hadet. Når Siv Jensen ropte "Morna, Jens" uttrykte hun at Jens Stoltenberg skulle gå av som statsminister.

Betydning nummer 2


Uttrykket har også en annen betydning. Før Siv Jensens lille farvel til Jens Stoltenberg, var morna Jens først og fremst et uttrykk som ble brukt når noen var oppgitt over noe.

Eksempel:
A: Hva heter du?
B: Ja!
A: Hva er navnet ditt?
B: Ja da.
A: Hva kan jeg kalle deg?
B: Nei, jeg heter ikke Kalle, jeg.
A: Åh! (sukk) Morna, Jens.

Denne siste betydningen av uttrykket var nok ikke den Siv Jensen mente da hun sa dette. Hun mente trolig den første betydningen "ha det" siden gleden hun viser ikke passer med å være oppgitt.

2 kommentarer: