tirsdag 7. januar 2014

Kan du disse 7 vanlige forkortelsene?


I tekster bruker vi av og til forkortelser. Noen få bokstaver har plutselig mye mening. Vanligvis finner vi forkortelser i faktatekster. Mange av disse tekstene er allerede vanskelige og med mange forkortelser blir de fort enda vanskelige å lese. Det er nødvendig å forstå forkortelser, men du trenger sjelden å bruke de selv. Nedenfor har jeg forklart 7 ganske vanlige forkortelser.

1) f.eks. - for eksempel
- brukes i tekster når vi skal gi et eksempel.

Eks.
Du bør spise grønne grønnsaker som f.eks. brokkoli.

2) pga. - på grunn av
- brukes når vi skal gi en årsak til at noe skjer

Eks.
Jeg kom for sent pga. mye trafikk.

3) m.a.o. - med andre ord
- brukes når vi skal forklare noe en gang til men si det på en litt annen måte.

Eks.
Det er -10 grader celsius, mao. var det kuldegrader.

4) osv. - og så videre
- brukes når vi har ramset opp flere ting og det er lett å forstå hva som kommer etterpå.

Eks:
Vi går tur mandag, tirsdag, onsdag, torsdag osv.

5) etc. - et cetera
- latinsk forkortelse som brukes på samme måte som osv.

Eks.
Husk å kjøpe frukt. Vi trenger epler, pærer, bananer etc.

6) o.l. - og lignende
- brukes når man ramser opp flere like ting istedet for å fortsette oppramsingen.

Eks.
Vi skal kjøpe servietter, tørkeruller o.l.

7) c/o - care of
- brukes i adresser når vi bor hos noen andre.
I eksempelet nedenfor bor Tina på Pers adresse.

Eks.
Tina Larsen
c/o Per Andersen
Ekeberggata 10
0123 Oslo
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar