søndag 26. januar 2014

Om vannets kretsløpDette blogginnlegget er en forenkling av kapittelet om vann i Matriks 8: Geografiboka. Innlegget er ment som hjelp til elevene mine i samfunnsfag.


Vann

Alt liv trenger vann. Men både for lite og for mye vann kan være dramatisk. For lite vann fører til tørke. Tørke gir dårlige avlinger. En avling er kornet og grønnsakene bonden produserer.  Dersom det blir tørke kan resultatet bli sult og død. Dersom det blir for mye vann, kan vi få flom. Hvis det blir for mye vann i elvene, renner vannet utenfor vannets vanlige vei. Vannet kan da ødelegge avlinger, natur og bygninger. I flommer kan også mennesker og dyr dø.

Kanskje er det menneskenes skyld at vi får flom. Vi bygger stadig flere veier og bygninger. Det betyr at vannet må reise lenger på jordas overflate før den kan trekke i jorda eller gå ned i menneske skapte hull. Ofte gjør dette at vannet fortere kommer ut i elva og elva blir for full.

Stor-Ofsen

I juli 1789 var det en stor flom i Norge. Flommen har fått navnet Stor-Ofsen som betyr «storflommen». Vinteren 1788-1789 var kald. Det var lite snø, og det vi kaller barfrost. Barfrost betyr at det er frost og rim (isbelegg) på bakken og ting i naturen uten at det er snø. Bakken er bar (naken) selv om det er frost. 

I mai kom varmt vær og mye regn. Dette var veldig bra for avlingene og det så ut til å bli ett godt år. Men i begynnelsen av juli kom det veldig dårlig vær. 21. juli ble det enda verre. Mye regn sammen med at snøen på fjellet smellet fort i varmen, førte til at elvene ble for fulle. Det ble oversvømmelse, det vi i naturen kaller flom. Vannet tok med seg hus, trær og annet som stod i veien. Det ble store ødeleggelser. Mye av vannet endte i Mjøsa. Selv et år etter flommen var vannet i Mjøsa urent på grunn av alt elva hadde tatt med seg i flommen.

Vannets kretsløp

Flommene er en del av vannets kretsløp. Vannets kretsløp handler om den sirkelen vann beveger seg i gjennom naturen. Kort fortalt:
Vannet i havet fordamper. Dampen stiger til himmelen og blir til skyer. Skyene kan bli regnskyer. Vannet kommer ned igjen som regn. Enten tilbake i havet eller over land. Om det regner over land renner vannet enten oppå bakken (overflateavrenning), eller trekkes ned i jorda til grunnvannet. Grunnvann og vann på overflaten renner igjen ut i havet.


Kilde:

Karlsen, O. G., & Holgersen, T. (2006). Matriks 8: Geografi. Oslo: Aschehoug.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar