mandag 12. mai 2014

Adverb - Hva skiller dem fra adjektiv?

Er det virkelig en forskjell på adverb og adjektiv?
Ja, det er det. 


Spørsmålet ovenfor har jeg fått av mange elever. De vet at det er en forskjell, men det er ikke alltid lett å vite hva forskjellen er. Jeg forstår at dette er forvirrende, og jeg skal prøve å forklare mer om dette i blogginnlegget. Jeg skal først og fremst forklare hvorfor adverb er annerledes enn adjektiv.

Vi kan begynne med det helt enkle, nemlig hva som et oppgaven til disse to ordklassene.

Adjektiv er ord som beskriver egenskaper som substantiv og pronomen har.
Adverb er ord som beskriver verb, andre adverb eller adjektiver, eller som beskriver en hel setning.

1) Bildet var pent.
2) Hun smilte pent.
3) Bildet var veldig pent.
4) Hun smilte veldig pent.

I den første setningen finner vi adjektivet pent. Vi ser at det er et adjektiv fordi det beskriver substantivet bildet.

I den andre setningen finner vi adverbet pent. Adverbet pent beskriver verbet smiler.

I den tredje setningen står adverbet veldig foran adjektivet pent. Veldig beskriver og forsterker adjektivet pent.

I den fjerde setningen står adverbet veldig foran adverbet pent. Her beskriver og forsterker veldig adverbet pent.

Disse eksemplene viser oss at det er funksjonen, altså hva ordet gjør i setningen, som avgjør om ordet er et adjektiv eller adverb. Vi ser her at pent kan tilhøre begge ordklasser, men vi må se hvilket ord det beskriver. Det er ganske vanlig at adverb har samme form som adjektiv i intetkjønnsform.

Nedenfor ser ser du to eksempler der adverb beskriver hele setningen.

5) Det regner sikkert i morgen.
6) Han vet kanskje mer.

Vi ser at adverbene sikkert og kanskje forandrer setningenes betydning. Om du tar bort adverbene vil begge setningene bli mye sterkere påstander.


Om du vil lese mer om adjektiv kan du gjøre det her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar