torsdag 24. juli 2014

Gradbøyning av adjektiv


I tidligere innlegg har jeg skrevet om adjektivenes plassering og samsvarsbøyning. I dette innlegget skal jeg fortelle mer om gradbøyning av adjektiv.

Hva er gradbøyning av adjektiv?

Adjektiv beskriver egenskaper til substantiv og pronomen. Vi gradbøyer adjektiv for å vise hvor mye av egenskapen adjektivet har.

Adjektiv som kan gradbøyes, gradbøyes i formene positiv, komparativ og superlativ.

Positiv
Komparativ
Superlativ
søt           
søtere              
søtest              
høy
høyere
høyest
blå blåere blåest

Positiv er grunnformen. Komparativ bruker vi ofte når vi skal sammenligne to ting der den ene har mer av egenskapen enn den andre. Mens vi bruker superlativ-formen når vi sammenligner og en ting har mer av egenskapen av alle ting som sammenlignes.

 • Genseren er søt.
 • Kattungen er søtere.
 • Babyen er søtest.

Hvordan gradbøyes adjektiv?


Den vanligste måten å gradbøye adjektiv på, er ved å legge til endelser. I komparativ får grunnformen av adjektivet endelsen -ere, og i superlativ får grunnformen endelsen -est.


PositivKomparativSuperlativ
søt           søtere              søtest              
høyhøyerehøyest
blåblåereblåest

Noen adjektiv skifter vokal i bøyningen. Disse adjektivene må du bare lære deg.

Positiv
Komparativ
Superlativ
tung           
tyngre              
tyngst              
færre
færrest
stor større størst
lang lengre lengst

I tillegg har vi noen vanlige adjektiv som bøyes på en spesiell måte.

Positiv
Komparativ
Superlativ
liten           
mindre              
minst              
dårlig
verre
verst
gammel eldre eldst

Unntak

Adjektiv som slutter på -el, -en og -er, får ofte sammentrekning og mister -e-en i siste stavelse når de blir gradbøyd. Ord som har dobbel konsonant før endelsen -el, -en og -er mister også ofte den ene konsonanten.

Positiv
Komparativ
Superlativ
enkel           
enklere              
enklest              
våken
våknere
våknest
vakker vakrere vakrest

Jeg synes egentlig at superlativ-formen av våken virker litt rar, og synes dette gjelder mange av adjektivene som ender på -en. Jeg ville ha brukt hjelpeordet mest, mest våken.

Det finnes også andre adjektiv som er unntak og bøyes annerledes. Ikke alle adjektiv gradbøyes ved å legge til endelser. Dette gjelder spesielt mange adjektiv som slutter på -sk, lange ord, fremmedord og ord som slutter på -e.

Positiv
Komparativ
Superlativ
glemsk             mer glemsk              mest glemsk            
hysterisk mer hysterisk mest hysterisk
katastrofalt mer katastrofalt mest katastrofalt
interessant mer interessant mest interessant
stille          
mer stille             
mest stille         
spennende   
mer spennende
mest spennende   
6 kommentarer:

 1. "I komparativ får grunnformen av adjektivet endelsen -ere, og i superlativ får grunnformen endelsen -ene."

  Her finnes en feil i innlegget. Selvfølgelig er det -est som står som endelsen i superlativ.

  SvarSlett
 2. This is great, you are good, i like your post and i still waiting our next post!

  Capsa online

  SvarSlett
 3. Thanks for sharing your information, its great and i appreciated about it!

  Judi Online

  SvarSlett
 4. Hva er det samme som at adjektiv er en ordklasse

  SvarSlett
 5. encontré esta página muy útil

  SvarSlett