torsdag 10. juli 2014

Lær hva imperativ er!


Dette innlegget er egentlig ikke nytt, men lå litt bortgjemt i et Google-dokument. På tide å tørke støv av det og la det komme frem i lyset.

Imperativ er en form av verbet som vi bruker når vi vil at noen skal gjøre noe. Det er en ordre.
I eksemplene nedenfor har verbet i imperativ fet skrift.


ut!
Kjør forsiktig!
Ikke på gresset!

Disse setningene med imperativ kalles imperativsetninger. Disse har ikke subjekt. Verb i imperativ
står alene når vi gir en ordre. Det er fordi setningen sies eller leses i en situasjon der den som leser
eller hører setningen (ordren) er subjektet.


 

Hvordan lager vi imperativ av et verb?


Imperativformen er infinitiv minus –e på slutten av verbet i infinitiv.


Infinitiv

Kjøre
Hoppe
Lese
Synge
Slutte

Imperativ

Kjør
Hopp
Les
Syng
Slutt

Imperativ setning

Kjør forsiktig!
Hopp høyere!
Les s. 22!
Syng nasjonalsangen!
Slutt å spille høy musikk!


Ikke alle verb i infinitiv slutter på en –e.  For disse verbene er imperativ lik infinitiv.


Infinitiv

Ta
Le
Se

Imperativ

Ta
Le
Se

Imperativsetning

Gå ut!
Ta med regntøy!
Le av vitsen!
Se opp for biler!


Hvor finner vi imperativsetninger?

I bruksanvisninger, oppskrifter, regler og skilt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar