onsdag 3. september 2014

Lytteprøven - nivå A1-A2


Gjennomgangen av oppgavene i dette blogginnlegget er basert på eksempeloppgavene på VOX sine nettsider. Oppgavene på selve prøven kan være litt annerledes, men vil trolig ligne ganske mye på eksempeloppgavene. Eksempeloppgavene er ganske like de gamle oppgavene i norskprøve 2, men passer bedre til PC-bruk. Som tidligere blir hver oppgave lest opp to ganger. Lytteprøven tar mellom 20 og 30 minutter.
Den nye digitale lytteprøven har tre oppgavetyper: Klikk i bilde, velg bilde og flervalgsoppgaver.

Klikk i bildet.

I flere av disse oppgavene får du se et bilde, og du blir bedt om å klikke på en bestemt ting på bildet.
Noen ganger er beskjeden ganske kort og lett å følge. Andre ganger får du litt informasjon om for eksempel om en person. Så får du beskjed om å klikke på en av tingene du har hørt om.

I andre oppgaver får du et spørsmål. Deretter lytter du til en kort samtale og må klikke på bildet som passer til samtalen, og svarer på spørsmålet.

Eksempel:


Stemme sier:
"Mona og Per skal reise på ferie. De er veldig glade og gleder seg til ferien. Klikk på Pers koffert."

 Da må du flytte musen til den oransje kofferten mannen holder og klikke. Det skal da bli synlig hvor du har klikket.Velg bilde

I denne oppgavetypen får du høre et spørsmål. Etterpå hører du informasjon som gir deg svar på spørsmålet. Noen ganger får du informasjonen gjennom en samtale, andre ganger er det bare en person som snakker. Når du vet svaret klikker du på bildet som viser svaret. I denne oppgaven må du klare å bruke informasjonen du får.


Flervalgsoppgaver

I denne oppgavetypen får du også høre et spørsmål. Deretter får du informasjon som hjelper deg å svare på spørsmålet. Du må klikke på det svaret du tror er riktig.

De fleste lytteoppgavene er greie å svare på dersom du klarer deg godt i en vanlig samtale. Noen oppgaver krever litt mer siden du får høre flere av alternativene. For å svare riktig må du forstå sammenhengen i samtalen.

Helt til slutt sender du inn oppgaven.


Nye og gamle oppgaver

Akkurat som tidligere er det viktig at du klarer å konsentrere deg gjennom hele prøven. Dersom du stort sett alltid vet svaret etter at du har lyttet til oppgaven første gang, er det lett å begynne å tenke på andre ting når oppgaven blir gjentatt. Ikke gjør det. Det kan fort bety at du ikke får med deg et spørsmål. For mange kan det være litt lettere å holde konsentrasjonen nå enn tidligere. Nå har du et bilde å se på som ofte forandrer seg mellom oppgavene.

Du får fortsatt høre oppgavene to ganger, prøven tar omtrent samme tid som tidligere, men nå slipper du å skrive svaret selv.

Du kan se på eksempeloppgavene til VOX her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar