torsdag 4. desember 2014

Luke nr. 4

Luke 4 - 4. desember

Bak dagens luke ligger det tre faste uttrykk som ofte brukes når vi snakker sammen. Alle uttrykkene begynner med verb så det er viktig at du husker å bøye verbet i riktig verbtid når du skal bruke uttrykkene i en setning.

Dagens uttrykk er:

  • å gå i vasken
  • å falle i grus
  • å være sin egen lykkes smed

Å gå i vasken


Om man ikke kjenner dette uttrykket, eller møter på det i en sammenheng, er det ikke så lett å vite om dette uttrykket er positivt eller negativt. Om en møkkete bukse går i klesvasken, er jo det egentlig positivt siden den da blir ren. Vi ser jo på renhet som positivt. Allikevel er dette et negativt uttrykk. Det er kanskje flott å sende en møkkete bukse i klesvasken, men om du har vasket en bukse med en viktig lapp i bukselomma, vet du at lappen da ofte blir ødelagt. Dersom du heller en suppe i vasken er også denne ødelagt. 

Uttrykket å gå i vasken er altså et negativt uttrykk som beskriver at noe har blitt ødelagt. Ofte bruker vi dette uttrykket når vi har hatt en plan som ikke lenger kan følges. Jeg tror uttrykket kommer av at når noe helles ut i vasken så er det borte på samme måte som en plan er borte når man ikke lenger kan følge planen.

Eks.:

Vi skulle reise på ferie til Tyrkia, men planene våre gikk i vasken da vi ikke rakk flyet vårt.


Å falle i grus


Dette er også et negativt uttrykk som ligner litt på uttrykket å gå i vasken. En ting som faller i grus, blir ødelagt. Jeg vet ikke helt hvor uttrykket kommer fra. Kanskje er det et gammelt uttrykk som kommer fra når byer blir ødelagt slik at det bare er biter igjen, altså grus. For eksempel ble byen Babylon ødelagt for lenge siden. Byen falt med andre ord i grus. En annen mulighet er at grus består av mange små biter og dersom noe faller ned i grusen så finner du det ikke igjen. Jeg tror nok den første betydningen er mest sannsynlig, men det kan være en helt annen forklaring på uttrykket. Om du har et annet forslag, skriv det gjerne inn i kommentarfeltet.

Som sagt betyr det å gå i vasken, og det å falle i grus omtrent det samme. Allikevel føler jeg at om noe faller i grus å er dette mer alvorlig og dramatisk, enn om noe går i vasken. Jeg ville altså ikke brukt disse uttrykkene helt likt.

Eks.:

Da han mistet jobben, falt alle hans drømmer om å bli pilot i grus.

Å være sin egen lykkes smed


Det siste uttrykket er et positivt uttrykk fordi det gir deg mulighet til å selv bestemme hvor lykkelig du er eller skal være. Dersom noen sier til deg at du er din egen lykkes smed, betyr det at du selv må ta sjanser og lage muligheter for deg selv slik at du kan lykkes.

En smed er tradisjonelt en person som jobber med metaller. Smeden varmer opp metallet slik at det blir mykt og det blir mulig å forme metallet. For eksempel er det en smed som lager hestesko. Jeg liker dette uttrykker fordi det sier at du må jobbe for å oppnå lykke. Akkurat som smeden må jobbe med det varme metallet for å lage den formen han trenger, må vi jobbe med våre liv og muligheter slik at vi kan finne vår lykke. For meg gir uttrykket styrke i hverdagen.

Uttrykket kan minne litt om det latinske uttrykket Carpe diem, som betyr grip dagen. Carpe diem betyr at man må få mest mulig ut av hver dag. På samme måte sier uttrykket å være sin egen lykkes smed at man må gripe mulighetene som man har rundt seg. Det som virker som en liten mulighet kan bli ditt livs sjanse.

Eks.:

Maria ringte lokalavisen for å høre om de trengte hjelp. I dag er hun journalist i VG. Hun var sin egen lykkes smed.

---

Da ønsker jeg å avslutte dagens luke med å ønske deg en god kveld. Ikke la dine planer går i vasken slik at dine drømmer faller i grus. Husk at du er din egen lykkes smed. Grip mulighetene når de kommer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar