tirsdag 23. februar 2016

Å sette ting på spissen


Har du noen gang hørt at det er nødvendig å sette ting på spissen? Hva vil det egentlig si? Som lærer som skal forklare ting tydelig, hender det at jeg må sette ting ting på spissen. Det betyr at jeg må si ting ekstra tydelig, og kanskje til og med overdrive litt. Når jeg tenker på dette uttrykket ,ser jeg alltid for meg en kniv. Jeg synes den skumleste delen av kniven er spissen. Den oppfatter jeg som skarpest. Den er på en måte ekstra tydelig.

Å sette ting på spissen er et virkemiddel vi ofte bruker når vi ønsker at den vi snakker med skal forstå hvor viktig noe er. Ofte vil du se i aviser og på nyheter at mediene setter ting på spissen for at du skal interessere deg for det de sier.

Eksempel:

Hvis ikke jeg får mat snart, så dør jeg av sult.

Mange av oss har sagt denn setningen uten at der har vært sant. Vi har satt ting på spissen.