søndag 7. september 2014

Norskprøve A2-B1 - Begrunn (Oppgave 3)I oppgave 3 skal du vise hvor flink du er til å begrunne meningene dine.  Eksempeloppgaven på VOX sine hjemmesider ber deg sende en e-post til et busselskap og klage på at de legger ned bussruter som du ønsker å beholde. Ved første øyekast kan denne oppgaven minne litt om den første oppgaven i gamle norskprøve 3. Det er sannsynlig at andre varianter av denne oppgaven kan være å skrive et leserinnlegg eller å skrive en søknad. Merk deg at dette kun er gjetning fra min side og at jeg ikke vet mer enn det jeg ser i eksempeloppgavene. Uansett hvordan oppgaven ser ut, må du huske at du her testes i hvor flink du er til å begrunne dine egne meninger.

Norsksonens eksempeloppgave:

Skriv en e-post til håndverkeren. Skriv minimum 80 ord.

Du har hatt besøk av en håndverker som har gjort en jobb i leiligheten din. Etter at håndverkeren hadde gått merket du at feilen ikke var helt reparert. Skriv en e-post der du ber håndverkeren komme tilbake for å rette opp feilen.

Hei!

Du var tidligere i dag i min leilighet for å stoppe en vannlekkasje ved koblingen til oppvaskmaskinen på kjøkkenet mitt. Etter å ha satt i gang oppvaskmaskinen oppdaget jeg at vannslangen bak oppvaskmaskinen fortsatt lekker. Jeg ønsker derfor at du kommer tilbake snarest for å se på lekkasjen en gang til og stanse lekkasjen. Før feilen er rett opp kommer jeg ikke til å betale regningen jeg fikk tidligere i dag siden feilen ikke er rettet opp. 

Med vennlig hilsen
Sharon Kawanis

Vurderingsskjemaet til VOX sier at for å være på B1 nivå må kandidaten (du) kunne" svare på oppgaven og få fram sine synspunkter om det gitte emnet, samt gi noen grunner for disse". I eksempelteksten har jeg forklart situasjonen for håndverkeren, hva som har skjedd tidligere og hva jeg ønsker skal skje videre. Jeg har begrunnet hvorfor jeg mener at jobben håndverkeren gjorde ikke er god nok, hvorfor jeg mener at han må rette opp feilen og hvorfor jeg ikke kommer til å betale regningen før feilen er rettet opp.

Akkurat som i oppgave 1 og 2, er det viktig at du skriver en sammenhengende tekst. Dersom du kun skriver setninger som ikke henger sammen, viser du heller ikke her at du er over A2-nivå. Språket i oppgave 3 vurderes på samme måte som i oppgave 2. Dette kan du lese mer om her.

Informasjonen jeg har gitt i dette blogginnlegget er hentet fra hjemmesidene til VOX. Jeg har kun forsøkt å samle informasjonen slik at den blir lettere å forstå. Håper det hjelper!

lørdag 6. september 2014

Norskprøve A2-B1 - Fortell (oppgave 2)I oppgave 2 skal du fortelle. Hvordan oppgaven er formet er det litt vanskelig å vite på forhånd. I eksempeloppgaven på VOX sine hjemmesider skal du skrive en e-post. Oppgaven kunne like gjerne vært å skrive et brev, eller kanskje til og med et blogginnlegg. Rammen rundt oppgaven er ikke så viktig. Pass bare på at du følger det oppgaven ber deg gjøre. Det du må huske, er at du i oppgave 2 skal fortelle.

Norsksonens eksempeloppgave:

Skriv en e-post til en venn. Skriv mellom 80 og 200 ord.
Fortell om en hendelse som har betydd mye for deg.


Hei!

Hvordan går det med deg? Er alt bra med familien?

I dag har jeg en spennende nyhet. Forrige uke var jeg på jobbintervju i en butikk som selger klær. I går fikk jeg vite at jeg har fått jobben. Jeg ble så glad at jeg smilte fra øre til øre da jeg fikk nyheten. Jeg er så glad, men jeg er nervøs. Det betyr mye for meg og familien at jeg har fått jobb. Jeg begynner på mandag. Dette blir en fin jobb fordi jeg liker mote og klær. Jeg skal både jobbe i kassa og hjelpe kunder i butikken. Det blir sikkert en del ryddig og bretting av klær også. Det er en veldig fin butikk. Jeg har ikke kjøpt mange klær der selv, men jeg har tittet der mange ganger. Kanskje jeg får rabatt i butikken. Det hadde vært gøy. Det er alltid morsomt å kjøpe seg noe nytt. Med rabatt blir klærne billigere. Om du kommer innom butikken, kan jeg kanskje hjelpe deg med å finne en fin kjole til bryllupsdagen din. De har mange fine kjoler som kan passe. Kom innom butikken i neste uke så kan jeg hjelpe deg.

Vi snakkes!

Hilsen
Rania

(199 ord)

Først vil jeg si til deg at dette er ikke er mange ord. Nå kan det hende at du blir litt sur på meg, men det er helt greit. Dersom du er uenig, skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Du må skrive mer. Skriv, skriv, skriv. Hvis du er flink og øver på å skrive mange tekster så vil du etter hvert merke at du skriver lenger. Prøv å skrive en tekst på 200 ord tre eller fire ganger i uka. Den første uka klarer du kanskje bare litt over 100 ord på hver tekst. Men om du er flink til å øve, vil du etter fire uker ha kommet mye mye nærmere målet. Kanskje klarer du til og med å skrive 150 - 200 ord på 30 minutter. Jeg ser det hos alle elevene mine, og du er sikkert ikke et unntak. Du må bare skrive mer! En annen hemmelighet er at dersom du tenker at det ikke er så mange ord, blir det lettere å finne ordene. Tenk positivt.

Hva ser sensor etter på B1?


Vurderingsskjemaet til VOX sier at for å være på B1 nivå må du "svare på oppgaven og skrive en 
sammenhengende tekst som er lett å følge".  Akkurat som da du skulle beskrive et bilde, er det viktig at du skriver en sammenhengende tekst. Dersom du kun skriver setninger som ikke henger sammen, viser du ikke at du er over A2-nivå.

Når en sensor ser på teksten din ser han på tekstoppbygging, rettskrivning og tegnsetting, ord og uttrykk og grammatikk.

Tekstoppbygging
  • Du bruk tekstbindere som men og eller.
  • Du viser at du kan bruke at-setninger og som-setninger

Rettskrivning og tegnsetting
  • Du har god rettskrivning og staver de fleste ord riktig. Du har likevel lov til å ha noen skrivefeil, men vanlige ord bør være riktig.
  • Du begynner setningene med stor bokstav, og avslutter setningene med punktum.
  • Du bør vise at du kan noen enkle kommaregler.

Ord og uttrykk
  • Du bør kunne fortelle om temaet på en naturlig måte og stort sett bruke ord og uttrykk som er vanlige å bruke om dette temaet.

Grammatikk
  • Du bør sette verbet på plass nummer to i helsetninger. 
  • Du bør kunne skrive riktig ordstilling i helsetningen (inversjon) når leddsetningen kommer før helsetningen.
  • Du kan skrive setninger med variert ordstilling. Noen setninger begynner med subjekt, og noen setninger begynner med adverbial. Du bør også vise at du kan skrive leddsetninger


Om eksempelteksten:


I eksempelteksten er det eksempler på tekstbinding som men og eller.
Jeg er så glad, men jeg er nervøs.
Det er brukt at-setninger og som-setninger.
I går fikk jeg vite at jeg har fått jobben.
Forrige uke var jeg på jobbintervju i en butikk som selger klær.

Rettskrivning og tegnsetting er stort sett riktig. Setningene begynner med stor bokstav, og slutter med punktum. I tillegg er det brukt to kommaer i teksten. Begge kommaene er foran tekstbinderen men.

Ord og uttrykk i teksten passer til innholdet i teksten.

Når det gjelder grammatikk, er det få grammatiske feil. Setningene i teksten har variert ordstilling.
I dag har jeg en spennende nyhet.  (Begynner med adverbial)
Jeg ble så glad... (Begynner med subjekt)
Om du kommer innom butikken, kan jeg kanskje hjelpe deg med å finne en fin kjole til bryllupsdagen din. (Begynner med leddsetning)


Informasjonen jeg har gitt i dette blogginnlegget er hentet fra hjemmesidene til VOX. Jeg har kun forsøkt å samle informasjonen slik at den blir lettere å forstå. Håper det hjelper!

fredag 5. september 2014

Norskprøve A2-B1 - Beskriv bildet (Oppgave 1)


I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave. Her får du se et bilde der det er mange personer og mye som skjer. Nedenfor har jeg laget en lignende oppgave, og skal forklare litt om hvordan du må løse oppgaven.


Norsksonens eksempeloppgave


Hva ser du på bildet? Hva gjør personene?For å vise at du er på B1-nivå må du fortelle litt om bildet. Beskriv detaljer, og bruk gjerne litt fantasi.

Eksempeltekst:

På bildet ser man mennesker i en park. Gresset er grønt, og menneskene har på seg lite sommer klær. Det ser ut som om det er sommer. Vi ser blant annet to gutter. Den ene gutten har med seg en fotball, mens den andre gutten peker mot høyre. Kanskje de skal spille fotball og ser etter en fin gressplen. Begge har på seg t-skjorte og shorts.  Til høyre for guttene ser vi en person som løper. Denne personen har på seg blå klær. Jeg tror han trener, for det virker ikke som om han har dårlig tid. Foran i bildet ser vi to personer som snakker sammen. Den ene personen har hestehale og har på seg rosa klær. Den andre personen har kort hår og har på seg lilla klær. Jeg tror den andre personen er en mann, men det kan også være en dame med kort hår.

Forskjellen mellom en A2-tekst og en B1-tekst er først og fremst at B1-teksten er en tekst, og den har med detaljer. Dette betyr at du ikke bare beskriver det du ser med enkle setninger som står alene. Dersom du forteller om gutten med ballen, bør du fortelle at han står sammen med en kamerat. Fortelle hva de gjør. Står de stille? Snakker de med hverandre? Ser de på hverandre? Hva tror du de skal gjøre? er de glade, sinte eller triste. Fortell og beskriv.

Dette er ikke en tekst med mange detaljer:
Jeg ser to personer som snakker sammen midt i bildet. Jeg ser også to gutter. En gutt peker. En mann løper. En jente har en ballong. To mennesker sitter og venter.

Teksten ovenfor forsøker å bruke detaljer, men det er mange detaljer som mangler dersom vi sammenligner med den første teksten. Her er det heller ikke en tekst. Jeg forteller bar kort hva jeg ser. Problemet er at da blir jeg fort ferdig med å beskrive bildet, og jeg får ikke vist hvor mye jeg kan.

Hvordan kan jeg øve på denne oppgaven?


Finn bilder med mange mennesker og øv på å skrive tekster om bildet. Øv på preposisjoner slik at du kan fortelle hvor personene er ( ved siden av, foran, bak, til høyre, til venstre osv.). Det er også lurt å øve på adjektiv. Pass på at du kan samsvarsbøye adjektivene (eks. en gul blomst, to gule blomster).

Informasjonen jeg har gitt i dette blogginnlegget er stort sett hentet fra hjemmesidene til VOX. Jeg har kun forsøkt å samle informasjonen slik at den blir lettere å forstå. Håper det hjelper!

onsdag 3. september 2014

Lytteprøven - nivå A1-A2


Gjennomgangen av oppgavene i dette blogginnlegget er basert på eksempeloppgavene på VOX sine nettsider. Oppgavene på selve prøven kan være litt annerledes, men vil trolig ligne ganske mye på eksempeloppgavene. Eksempeloppgavene er ganske like de gamle oppgavene i norskprøve 2, men passer bedre til PC-bruk. Som tidligere blir hver oppgave lest opp to ganger. Lytteprøven tar mellom 20 og 30 minutter.
Den nye digitale lytteprøven har tre oppgavetyper: Klikk i bilde, velg bilde og flervalgsoppgaver.

Klikk i bildet.

I flere av disse oppgavene får du se et bilde, og du blir bedt om å klikke på en bestemt ting på bildet.
Noen ganger er beskjeden ganske kort og lett å følge. Andre ganger får du litt informasjon om for eksempel om en person. Så får du beskjed om å klikke på en av tingene du har hørt om.

I andre oppgaver får du et spørsmål. Deretter lytter du til en kort samtale og må klikke på bildet som passer til samtalen, og svarer på spørsmålet.

Eksempel:


Stemme sier:
"Mona og Per skal reise på ferie. De er veldig glade og gleder seg til ferien. Klikk på Pers koffert."

 Da må du flytte musen til den oransje kofferten mannen holder og klikke. Det skal da bli synlig hvor du har klikket.Velg bilde

I denne oppgavetypen får du høre et spørsmål. Etterpå hører du informasjon som gir deg svar på spørsmålet. Noen ganger får du informasjonen gjennom en samtale, andre ganger er det bare en person som snakker. Når du vet svaret klikker du på bildet som viser svaret. I denne oppgaven må du klare å bruke informasjonen du får.


Flervalgsoppgaver

I denne oppgavetypen får du også høre et spørsmål. Deretter får du informasjon som hjelper deg å svare på spørsmålet. Du må klikke på det svaret du tror er riktig.

De fleste lytteoppgavene er greie å svare på dersom du klarer deg godt i en vanlig samtale. Noen oppgaver krever litt mer siden du får høre flere av alternativene. For å svare riktig må du forstå sammenhengen i samtalen.

Helt til slutt sender du inn oppgaven.


Nye og gamle oppgaver

Akkurat som tidligere er det viktig at du klarer å konsentrere deg gjennom hele prøven. Dersom du stort sett alltid vet svaret etter at du har lyttet til oppgaven første gang, er det lett å begynne å tenke på andre ting når oppgaven blir gjentatt. Ikke gjør det. Det kan fort bety at du ikke får med deg et spørsmål. For mange kan det være litt lettere å holde konsentrasjonen nå enn tidligere. Nå har du et bilde å se på som ofte forandrer seg mellom oppgavene.

Du får fortsatt høre oppgavene to ganger, prøven tar omtrent samme tid som tidligere, men nå slipper du å skrive svaret selv.

Du kan se på eksempeloppgavene til VOX her.


tirsdag 2. september 2014

De tre vanligste utfordringene
Nå som norskprøvene har blitt digitale, har det kommet noen nye utfordringer for deg som skal ta prøven.
I dette blogginnlegget skal jeg se på de tre vanligste utfordringene.

1) Antall stavefeil har økt


Sensorer ved den siste norskprøven bekrefter det mange lærere har mistenkt. Det er flere stavefeil i de digitale besvarelsene. Dette er et stort problem. Det forventes fortsatt at du kan skrive vanlige ord riktig. 

Hva er årsaken til at det har blitt flere skrivefeil? Et mulighet svar er at det er uvant for mange å skrive lengre tekster på tastatur. I dag chatter vi, eller skriver e-post, og kanskje skriver vi en skriftlig søknad eller klage en sjelden gang, men vi skriver ikke lange tekster. Kanskje du protesterer litt med meg nå. Kanskje du skriver lange e-poster hver uke. Skriver du dem på norsk? Om du allerede skriver 250-500 ord i en tekst hver uke, har du kanskje ikke dette problemet. Men skader det å øve? Øv på å skrive lengre tekster med norsk tastatur. Det er viktig at tastaturet er norsk. Har du ikke norsk tastatur hjemme, så løp og kjøp. Hvordan skal du kunne øve nok til prøven om du ikke har riktig verktøy? 

Om du har problemer med å skrive uten å se på tastaturet bør du ta et TOUCH-kurs. Det finnes flere gratiskurs på nettet. Tiden er altfor verdifull når du sitter på norskprøven til at du kan sitte og lete etter bokstavene på tastaturet. OG... du må bruke mer enn to fingre mens du skriver. 

2) Mindre planlegging av teksten


En annen utfordring er at mange nå legger vekk gode vaner fra klasserommet. Du har sikkert blitt fortalt mange ganger at du skal lage disposisjon før du begynner å skrive. Har du lest mine tidligere blogginnlegg om norskprøvene er dette noe jeg har lagt vekt på. Det er lurt å tenke på hva du skal skrive om før du begynner å skrive. Mange hopper nå over dette trinnet. Det er dumt. Du pleier sikkert å se på kartet hvor du skal kjøre eller gå dersom du skal til et nytt sted. På samme måte bør du lage en punktliste eller et tanke kart før du begynner å skrive. Ved å planlegge teksten din kan du konsentrere seg om det du skriver i øyeblikket istedet for å hele tiden tenke på helheten. Det er også større sannsynlighet for at du svarer på oppgaven, og at teksten din blir en ferdig tekst med en god avslutning. Det er mulig å spørre om papir og tenke med papir og blyant før du begynner å skrive. Hvorfor legge vekk gode vaner?

Tid)


Mange går tom for tid på norskprøvene. Dette er ikke noe nytt. Tid har alltid vært en utfordring. Det nye er at mange elever nå ikke har tid til å lese gjennom tekstene sine. Ikke engang de elevene som alltid setter av tid til det i timen. Men du bør sette av 15 minutter til å lese gjennom teksten på slutten av prøven. Årsaken til at jeg sier 15 minutter er at tidskjemaet ditt trolig kommer til å sprekke. Det vil si at det tar lenger tid å skrive teksten enn du tror. Du er kanskje ikke helt ferdig med teksten når det er 15 minutter igjen. Da har du tid til å bruke 5 minutter på skrive en avslutning, og fortsatt har du de 10 minuttene du trenger for å lese gjennom og rette opp feil i teksten. Om jeg tar feil og du er ferdig med å skrive teksten når det er 15 minutter igjen... Flott! Jeg elsker når elever motbeviser meg. Bevis at du er godt forberedt!

Om du har kontroll på disse tre vanlige utfordringene er du på god vei til å bestå det nivået du ønsker å bestå. Det er viktig å vite hva du skal gjøre når du kommer til prøven. Er du godt forberedt, blir ikke norskprøven en like stressende opplevelse. Skulle du da være uheldig og ikke oppnå det nivået du ønsker, vet du at du er litt bedre forberedt til neste forsøk. Nå vet du hva som venter deg. Det er også verdifullt. Det er ikke mye trøst, men kanskje nok til at du klarer å prøve en gang til.

I morgen skal vi se nærmere på de nye oppgavetypene. Jeg håper du følger med på Norsksonen.


Kilde:
Wilhelmsen, H.-L., & Forfod, H. (2014, 08 14). Skriftlig produksjon i andrespråksklasserommet. Oslo. (Vox: Etterutdanning for norskopplæringen)mandag 1. september 2014

De nye norskprøvene
Mange har sikkert fått med seg at norskprøvene har blitt forandret. De nye norskprøvene er digitale. Det vil si at du svarer på norskprøven på PC. Om du ikke er vant til å bruke PC, bør du øve på dette før du tar norskprøven. Det er veldig dumt om usikkerhet til verktøyet du skal bruke, ødelegger for prøveresultatene dine.

Hva er likt?

Norskprøven består fortsatt av en skriftlig og en muntlig prøve. Du skal vise at du kan de samme tingene som ved de gamle norskprøvene, men på en litt annen måte. Den skriftlige prøven består fortsatt av  tre delprøver som tester leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. 

Hva er ulikt?

Norskprøvene er ikke lenger delt inn i norskprøve 2 og norskprøve 3. Om du ønsker å ta gamle norskprøve 2, er den nye prøven til nivå A2. Her tester du om du er på nivå A1 eller A2. Om du vil ta gamle norskprøve 3, må du ta prøven som tester på nivå B1. Her får du vite om du er på nivå A2 eller B1.

Prøvene kalles i dag nivå A1-A2, og nivå A2-B1. Dette er litt forvirrende for de som ligger rundt nivå A2. Om du lurer på om du ville bestått gamle norskprøve 2, bør du ta testen A1-A2, om du lurer på om du kunne bestått gamle norskprøve 3, kan du ta A2 - B1.

Nå blir ikke lenger prøveresultatene delt inn i bestått/ ikke bestått. I stedet blir resultatet på de ulike delprøvene oppgitt slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1».
En annen forandring er at norskprøvene nå avholdes kun to ganger i året. Neste gang er i begynnelsen av desember 2014. Datoen kan variere avhengig av hvor du skal ta prøven. Oppmelding til norskprøven er åpen for privatister fra 13.–31. oktober. Da melder du deg opp til prøven på hjemmesidene til VOX.

Siden de skriftlige oppgavene nå løses digitalt (på data) og ikke på papir, har også oppgavene forandret seg litt. Dette kommer jeg tilbake med mer informasjon om i et senere blogginnlegg.

Her kan du lese mer om norskprøvene på hjemmesidene til VOX.