søndag 22. mars 2009

Verb

Verb forteller oss hva som skjer.


Flodhesten hopper.Kaninen løper.Mannen leser.Mannen sykler.

I norsk bøyes verbene i tid. Det betyr at verbets form forteller når ting skjedde. Her skal jeg fortelle om de 5 viktigste verbtidene; infinitiv, presens, preteritum, perfektum og futurum.

Infinitiv


Infinitiv er den formen vi bruker når vi skal slå opp et verb i en ordbok. Vi kaller derfor infinitiv for ordbokformen. Infinitiv er også den eneste formen som kan ha å foran seg. Vi kaller derfor å for infinitivsmerket.


Presens

Presens brukes vanligvis om nåtid. Det er denne tiden vi velger når vi skal fortelle hva som skjer i dette øyeblikket.


Presens brukes også når vi skal fortelle om noe som skjer ofte eller alltid.
Preteritum


Preteritum er en av tidene vi kan bruke til å fortelle om fortid. Vi bruker preteritum når noe er avsluttet og vi vet når det skjedde.Perfektum

Perfektum er en annen verbtid vi kan bruke til å fortelle om fortid. Vi kan bruke perfektum på to forskjellige måter.

1) Vi kan bruke perfektum når noe begynte i fortida, fortsetter i nåtid og vil fortsette i framtida.
2) Vi kan bruke perfektum når noe har skjedd og er avsluttet i fortida, men ikke vet akkurat når det skjedde.

Futurum

Når vi skal snakke om noe som skal skje bruker vi futurum. Minner om engelsk future som betyr framtid.

De fem viktigste verbtidene:

Nedenfor har jeg bøyd noen verb i 5 verbtider.Legg merke til at presens og preteritum er enkle tider. Disse har bare ett verb.
Perfektum og futurum er sammensatte tider. Disse har to verb.

Perfektum lages av hjelpeverbet har og perfektum partisipp for eksempel. hoppet, løpt, lest, syklet.
Futurum lages av hjelpeverbet skal og infinitiv (uten infinitivsmerket å).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar